Praca i kariera

Rodzaje faktoringu – jaką pomoc finansową otrzyma przedsiębiorca?

• Zakładki: 35


Faktoring to usługa skierowana do przedsiębiorców potrzebujących wsparcia finansowego. Na jakie wsparcie może liczyć Twoja firma? Przeczytaj artykuł napisany we współpracy z firmą AOW oferującą faktoring i dowiedz się, jakie są rodzaje faktoringu i z którego mógłbyś skorzystać, by uniknąć zatorów finansowych lub rozwijać firmę.

Faktoring a zobowiązanie

Faktoring można podzielić m.in. ze względu na rodzaj zobowiązania przedsiębiorcy korzystającego z usługi, czyli faktoranta. Najpopularniejszym typem jest faktoring wierzytelnościowy, w którym faktor odkupuje faktury od faktoranta i płaci mu za nie z góry 80-90%. Zupełnie inaczej jest w faktoringu odwrotnym, w którym faktorant nie wystawił jeszcze nikomu faktury ani nawet nie rozpoczął świadczenia usług. Potrzebuje pieniędzy na materiały niezbędne do rozpoczęcia pracy. Odda faktorowi pożyczkę dopiero wtedy, kiedy zacznie zarabiać (wystawiać faktury).

Faktoring a ryzyko niewypłacalności

Innego podziału faktoringu dokonuje się na bazie ryzyka niewypłacalności. Jeśli to przedsiębiorca bierze na siebie ryzyko tego, że klienci nie zapłacą, mowa o faktoringu niepełnym. Jeżeli jednak ryzyko przejmuje faktor, jest to faktoring pełny (przedsiębiorca otrzymuje mniej pieniędzy, bo przejęcie ryzyka jest dodatkowo płatne). Istnieje też faktoring mieszany, w którym ustala się maksymalną kwotę przejęcia odpowiedzialności przez faktora.

Faktoring a jawność

Fakturowani klienci nie muszą wiedzieć, że przedsiębiorca sprzedał faktury firmie zewnętrznej. Jeśli proces nie jest jawny, w grę wchodzi faktoring tajny, a jeżeli jawny – faktoring otwarty. Można też skorzystać z wersji pośredniej, czyli faktoringu półotwartego, w którym klienci dowiadują się o relacji przedsiębiorcy z faktorem dopiero w przypadku przekroczenia terminu zapłaty.

Faktoring a obszar działania

Z faktoringu mogą skorzystać przedsiębiorcy zarówno świadczący usługi na terenie Polski (faktoring krajowy), jak i mający klientów zagranicznych (faktoring międzynarodowy).

Inne rodzaje faktoringu

O rodzaju faktoringu można mówić w świetle sposobu korzystania z tej usługi. Faktoring na żądanie dotyczy wybranych faktur, faktoring globalny wszystkich faktur wystawianych przez przedsiębiorcę, a faktoring limitowany faktur, na które faktor wyznacza limit.

Podstawą rozróżnienia może też być charakter współpracy. Jeżeli otrzymujesz 80-90% środków po sprzedaży faktury, a resztę po zapłacie klienta, masz do czynienia z faktoringiem zaliczkowym. Faktoring wymagalnościowy zakłada otrzymanie pieniędzy dopiero w przypadku upływu terminu płatności. Z kolei faktoring dyskontowy pozwala uzyskać całość środków od razu, bez czekania na resztę po zapłacie klienta.

Artykuł powstał we współpracy z firmą AOW.

Zdj. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
20 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *