Praca i kariera

Jak skutecznie chronić elementy metalowe przed rdzą?

• Zakładki: 43


Rdza powoduje ogromne straty poprzez niszczenie struktury metali, a co za tym idzie utratę ich właściwości technicznych i konstrukcyjnych. Zaniedbania wynikające z braku nadzoru i konserwacji w wielu przypadkach prowadzą do tragedii spowodowanych katastrofami, wypadkami itd. Jak zabezpieczyć metalowe przedmioty przed korozją. Czy da się jej zapobiec? Czego użyć w celu ograniczenia występowania rdzy?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

  • Jak tworzy się rdza?
  • Czy rdza i korozja oznacza to samo?
  • Jak szkodliwa jest rdza?
  • Jak usunąć rdzę?

Jak powstaje rdza?

Rdza jest wynikiem utleniania się żelaza oraz jego stopu. Jest to proces naturalny mający spowodować rozkład materii w środowisku. Dzieje się tak za sprawą tlenków i wodorotlenków żelaza, których jedynym celem jest pozbawienie przedmiotów metalowych ich właściwości.

Rdzewienie jest procesem nieodwracalnym, jednak odpowiednio dobrana i skuteczna farba na rdzę może to zjawisko znacząco ograniczyć przez opóźnienie jego występowania. Proces niszczenia powierzchni metali nosi także miano korozji.

Szkodliwość rdzy w gospodarce 

Znane są przypadki, kiedy to na skutek zaniedbać i braku nadzoru skorodowane elementy konstrukcji rozpadały się, powodując ogromne katastrofy. Dość przypomnieć historię z 1967 roku. Most Silver Bridge w Wirginii Zachodniej rozsypał się w ciągu niecałej minuty, zabierając ze sobą 46 istnień ludzkich.

Na co dzień rdza stanowi poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza w kontekście kilkunastoletnich aut sprowadzanych zza granicy.

Czynniki sprzyjające powstawaniu korozji:

  • Tlen;
  • Woda (wilgoć);
  • Sól;
  • Czas.

Długotrwałe wystawienie na działanie powyższych czynników sprawia, że zagrożone są konstrukcje budynków, kładek dla pieszych, wiaduktów itp.

Jak skutecznie zabezpieczyć się przed korozją? 

Metale występują w każdej dziedzinie życia, niezależnie czy dotyczy to gospodarki, czy też naszej codziennej egzystencji. Stąd konstatacja, iż problem korozji dotyczy wszystkich w mniejszym lub większym stopniu. Znajomość ochrony przedmiotów metalowych przed rdzą powinna być zatem powszechna, tym bardziej że nowoczesne środki zabezpieczające pozwalają na skuteczną walkę z tym zjawiskiem.

W wielu przypadkach wystarczy zadbać o odpowiednie przygotowanie elementów metalowych przed montażem lub wykorzystaniem w warunkach domowych. 

Ważne jest, by reakcja na widok pierwszych ognisk korozji była natychmiastowa. Przed zastosowaniem farby, miejsce dotknięte rdzą należy dokładnie oczyścić za pomocą papieru ściernego lub metalowej szczotki.

Elementy wystawione na silne działanie czynników powodujących korozję dobrze jest pokryć antykorozyjną farbą podkładową Anvi-Corr. Dopiero potem należy zastosować farbę właściwą np. antykorozyjną poliwinylową farbę Anvi-Dach zawierającą aktywne pigmenty antykorozyjne.

Warto pamiętać, iż poprawnie dobrana i zastosowana farba na rdzę może przedłużyć żywot części metalowej nawet o kilkadziesiąt lat przy założeniu, że konserwacja będzie przeprowadzana systematycznie i dokładnie.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
35 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *